MENU
REZERVOVAŤ
REZERVOVAŤ
Ponuka

Náš apartmánový rezort neprijíma na ubytovanie žiadne zvieratá (citácia 4.8 Všeobechných obchodných podmienok). V prípade, že prevádzkovateľ zistí, že sa v jeho ubytovacej jednotke nachádza zviera bude túto skutočnosť považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok. Prevádzkovateľ na tomto základe okamžite zruší s ubytovanými hosťami príslušného apartmánu zmluvu o ubytovaní bez nároku na finančnú kompenzáciu.