MENU
REZERVIRATI
REZERVIRATI
Ponude

Naše apartmansko naselje ne prima nikakve životinje za smještaj (navod 4.8 Opći ugovorni uvjeti). Ako operater utvrdi da se u njegovoj smještajnoj jedinici nalazi životinja, smatrat će tu činjenicu teškim kršenjem ugovornih uvjeta. Na temelju toga, operater će odmah otkazati ugovor o smještaju sa smještenim gostima dotičnog apartmana bez prava na novčanu naknadu.